Meteen naar de inhoud

Onze Kerk

Passie voor jou, Utrecht & de wereld

Wij geloven dat God jou op het oog heeft. Hij heeft namelijk een passie voor de mensen op deze aarde.

God kent ons. En Hij wil graag dat wij Hem kennen. Daarom praten we met Hem, luisteren we naar Hem en lezen we over Hem. Thuis én als we bij elkaar komen. We merken dat die relatie met God mensen inspireert en op een positieve manier verandert.

Mensen op een relevante manier helpen en liefhebben… dat is een hele uitdaging! Daar is wijsheid voor nodig, creativiteit, doorzettingsvermogen en oprechte interesse. Wij geloven dat God ons daarbij helpt!

Samenkomst

Elke zondag komen we bij elkaar aan de Koningsbergerstraat 2. Onze samenkomsten kenmerken zich door een relaxte sfeer. Om 10.15 uur ben je vrij om binnen te komen. Rond 10.30 uur beginnen we met een paar mededelingen, gevolgd door de aanbidding. Dat houdt kortgezegd in dat we samen zingen onder begeleiding van een band. De tekst van de liederen verschijnt op een scherm.

Na dit gedeelte, waarmee we God willen eren en danken met muziek, begint de preek. Iemand leest iets uit de Bijbel en geeft daar uitleg bij en een praktische toepassing. Rond 12.00 uur is de dienst afgelopen en staat er weer verse koffie klaar. Tijdens de dienst is er oppas voor kinderen. Ook is er vertaling naar het Engels beschikbaar.

Partnerschap met NCMI

Central City Church (CCC) heeft een partnerschap met New Covenant Ministries International (NCMI). Kerken die partneren met NCMI delen gezamenlijke visies en waarden. Hiertoe behoort het verlangen een lokale kerk te zijn op de manier die we in de Bijbel beschreven zien. Om die reden wordt onze kerk geleid door een team van oudsten. Een groep diakenen ondersteunt hen in deze taak, samen met het overige leiderschapsteam.

NCMI is een translokaal team met een apostolisch hart. Het team bestaat uit mannen en vrouwen die kerkleiders helpen de lokale kerk toe te rusten en te mobiliseren om Gods koninkrijk op te bouwen en discipelen voor Jezus te maken. Wereldwijd partneren kerkleiders en kerken in meer dan 100 landen met NCMI. Zij omarmen allemaal een apostolisch-profetisch model dat als doel heeft kerkleden en kerkleiders op te bouwen, te bemoedigen en te helpen nieuwe kerken te planten. Meer informatie over NCMI lees je op ncmi.net.