Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Binnen Central City Church (CCC) wordt zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden uitsluitend door CCC gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat beschreven welke gegevens er worden bewaard, wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

• We bewaren de persoonsgegevens van al onze leden op één beveiligde computer, die door elk lid van Central City Church zijn opgegeven. Het gaat hierbij om: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en gezinssamenstelling. Deze gevevens worden beheerd door Alex van Laren en zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd.

• We bewaren persoonsgegevens van alle leden met een taak binnen Central City Church, beveiligd in Planning Center. (Naam, e-mailadres en telefoonnummer). Mensen binnen de teams hebben toegang tot deze informatie via Planning Center.

• We bewaren persoonsgegevens van alle pitstop-leiders en -leden. (Naam, adres en pitstop-indeling).

• We bewaren de namen en geboortedata van alle kinderen (uitsluitend leden) binnen Central City Church, met als doel om leeftijdsgroepen te bepalen en verjaardagen te vieren. Ook de gegevens van hun ouders (naam en mailadres) worden hierbij bewaard, om updates over het kinderwerk te kunnen sturen. Alleen de leiding van het kinderwerk heeft toegang tot deze gegevens.

• We bewaren e-mailadressen van leden en relaties van Central City Church binnen de online tool Mailchimp, met als doel om hen op de hoogte te houden d.m.v. een nieuwsbrief. Alleen ons communicatie team heeft hier toegang toe. Elke nieuwsbrief bevat een link om (per direct) uit te schrijven.

• We bewaren persoonsgegevens die via onze (beveiligde) website door bezoekers zijn verstuurd voor de aanmelding van een activiteit. Alleen ons communicatie team heeft toegang tot deze gegevens, samen met het desbetreffende organisatie-team. 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt ten alle tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering neem contact met ons op via ons contactformulier.

Foto- en videomateriaal

Op onze website en onze social media-kanalen (FacebookInstagram en Twitter) maken wij gebruik van beeldmateriaal van o.a. onze leiders, oudsten en/of diakenen in combinatie met hun namen en/of gegevens. Hiervoor hebben zij hun schriftelijke toestemming gegeven. Voor al het beeldmateriaal dat wij publiceren geldt dat leden ten alle tijde hun foto (of hun goedkeuring hiervoor) kunnen laten verwijderen/intrekken. Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Beleid datalek

• Een datalek zullen we zover mogelijk en nodig binnen 72 uur melden aan de daarvoor verantwoordelijke instantie, via Datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl

• Als er een datalek gemeld wordt, word dit verder afgehandeld door een van de leiders

• Beleid is om de mensen wiens informatie is “gelekt” of gehacked” zo snel mogelijk op de hoogte te brengen

• Het systeem dat we gebruiken (Planning Center) kan niet detecteren dat er misbruik gemaakt word van gegevens of toegang. Voor het bewust worden van data lekken zijn we afhankelijk van meldingen van anderen/derden.

Beveiliging

Binnen Central City Church wordt de bescherming van jouw gegevens serieus genomen en daarom zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld? Neem contact met ons op via ons contactformulier.

Cookie Policy

We gebruiken Google Analytics om gegevens te verzamelen. We hebben deze gegevens nodig om te begrijpen hoe u onze website gebruikt, zodat we het ontwerp en de functionaliteit kunnen verbeteren. We gebruiken deze gegevens ook om spam te verminderen via ons contactformulier. Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming aan Google Analytics om de volgende persoonlijke gegevens (cookies en IP-adres) van u te verwerken en te verzamelen om ons deze informatie te verstrekken.

De verzamelde informatie zal niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw gegevens. We zijn beschikbaar om elke vraag te beantwoorden en elk verzoek van u te behandelen. Als u vragen heeft over ons gebruik van cookies, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.

Meer informatie

Heb je vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.