Ga naar de inhoud
Home » Pitstopstudie – Zalig zijn de treurenden

Pitstopstudie – Zalig zijn de treurenden

  Pitstopstudie Mattheus 5 vers 4: Gelukkig zijn zij die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden

  Door Pitstop Matthijs & Cathrijn

  Deze pitstop studie heeft als inleiding enkele passages uit de serie the Chosen, die je via de NPO app kunt terugkijken. Dat geeft een leuke en interessante kijk op de bergrede, en specifiek ook op de zaligsprekingen.

  Video fragment uit the Chosen, seizoen 2, aflevering 8: De bergen voorbij

  Omdat de hele aflevering bijna 45 duurt, wordt vanwege de tijd aangeraden alleen onderstaande fragmenten te kiezen. Deze laten mooi zien hoe een voorbereiding op de bergrede eruit gezien zou kunnen hebben. En belangrijker, hoe Jezus zich door zijn vrienden laat inspireren bij die zaligsprekingen, omdat hij ze stuk voor stuk zo lief heeft op een unieke manier.

  Link: The Chosen 2 Episode 8

  MinuutBeschrijving
  18 tot 24Jezus en Mattheus bespreken de bergrede, maar missen een sterk begin
  27Jezus’ volgelingen hangen flyers op
  29Jezus en Mattheus over de zaligsprekingen
  33.40Jezus en vrouwen over kleur van het gewaad
  41Start van de bergrede – backstage

  Gelukkig als je treurt?

  Het lijkt zo tegenstrijdig, gelukkig zijn als je treurt of rouwt. Zeker als je andere bijbelverzen leest over het leven in overvloed, bijvoorbeeld  Johannes 10 vers 10, waarin Jezus zegt:

  “Als iemand door Mij binnengaat zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed.”

  Of Jesaja 61 vers 2 en 3 waarin Jesaja zegt:

  “Hij heeft mij gestuurd om aan mensen in de rouw te vertellen dat de tijd van Gods genade voor hen is gekomen, maar ook de dag van zijn toorn tegen hun vijanden. Aan allen die in Israël rouwen, geeft Hij schoonheid in plaats van as, vreugde in plaats van rouw, lof in plaats van neerslachtigheid. Want God heeft hen geplant als sterke en rechtvaardige eiken ter wille van zijn eigen glorie?

  • Hoe kijk je tegen die tegenstijdigheid aan?
  • Hoe zit je de combinatie van rouwen/treuren om iets wat er nu niet meer is, met leven in overvloed dat Jezus wil geven?
  • Wat is er zalig aan treuren, als we aannemen dat er in de hemel niets te treuren valt?

  Verschillende soorten verdriet?

  Jezus heeft het in Mattheus 5 vers 4 over een specifiek verdriet; een verdriet over je eigen zonde. Dit soort verdriet brengt iets goeds voort. De bijbel maakt op andere plekken ook onderscheid tussen verschillende vormen van verdriet. In 2 Korinthe 7 vanaf vers 8 schrijft Paulus:

  “Ik heb geen spijt dat ik u met mijn brief verdriet heb gedaan, al had ik dat eerst wel. Dat verdriet heeft gelukkig niet lang geduurd. Nu ben ik blij dat ik die brief heb gestuurd, niet omdat ik u er verdriet mee heb gedaan, maar omdat u zich daardoor tot God hebt gewend. Het verdriet dat u voelde, was zoals God wilde. Daardoor hoef ik u straks niet nog eens pijn te doen. Soms gebruikt God verdriet om een radicale ommekeer in ons leven te laten komen en ons te redden. Maar gewoon, werelds verdriet leidt tot de dood. U ziet hoe dit verdriet, dat volgens Gods wil over u kwam, verandering heeft teweeggebracht. U kwam niet alleen tot een serieus inzicht, maar ook tot verontschuldiging en verontwaardiging over de situatie. U werd bang en verlangde naar een oplossing. U pakte het probleem aan en loste het op door de man te straffen die de zonde had begaan. U hebt in alles laten zien dat u zuiver voor God wilt staan. Ik heb dat allemaal geschreven, opdat de Here u zou laten zien hoeveel u eigenlijk om ons geeft. Het was me daar veel meer om begonnen dan om de man die het kwaad had gedaan of om degene die daarvan de dupe was”

  Paulus zegt dus eigenlijk dat ‘goddelijk’ verdriet gebruikt kan worden  om te veranderen, in tegenstelling tot ‘werelds’ verdriet. Dus treuren om iets wat God (ook) niet wil, kan God gebruiken. Dat verdriet kan verandering in gang brengen. Als je zondigt naar een ander en die beschadigt en daar echt verdriet over hebt (niet om van het gedoe af te zijn), dan brengt verdriet juist die hartsverandering.

  • Hoe kijk jij hier tegenaan?
  • Ben je wel eens verdrietig om zaken waarvan je denkt dat God ook verdrietig over is?

  Ook op andere plekken in de bijbel wordt het onderscheid in verdriet gemaakt. Koning David had allerlei vormen van menselijk verdriet in zijn leven meegemaakt. Maar niets gaf hem meer verdriet dan zijn eigen zonde tegen God. In psalm 32 vers 3 en 4 staat:

  “Zolang ik mijn zonde niet beleed, kwijnde ik weg. Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen. Dag en nacht voelde ik hoe U tot mijn geweten sprak. Ik schrompelde in elkaar als bij grote hitte.”

  • Kun je voorbeeld noemen van oprecht verdriet over je eigen zonde?

  Hoop in Rouw

  Mag je dan niet rouwen, en die sterke gevoelens maar wegdrukken?

  In 1 Thessalonicenzen vers 13 en 14 staat:

  “Over wat er gebeurt met christenen die sterven, willen wij u niet in het onzekere laten. U hoeft over hen geen verdriet te hebben, zoals de mensen die zonder hoop leven. Want zoals wij geloven dat Jezus na zijn dood weer levend is geworden, geloven wij ook dat God de gestorven christenen met Christus zal laten terugkomen”

  • Kun jij je voorstellen geen verdriet te hebben over dierbaren die sterven?

  Ook Jezus zelf kende veel verdriet, bijvoorbeeld bij Lazarus. Verdriet mag er natuurlijk zijn, maar volgens Tessalonicenzen dus niet op een manier zoals de ongelovige mensen die geen hoop hebben.

  • Hoe kijk jij hier tegenaan?
  • Heb je wel eens overlijden meegemaakt waar je tegelijkertijd verlies en hoop hebt gevoeld?

  Ergens brengt oprecht verdriet een soort puurheid mee, die zaken als hooghartigheid of trots opzij schuift waarmee we dichter tot God en zijn afhankelijk kunnen komen.

  • Hoe kan verdriet jou dichter tot God brengen?